Deze geschiedenis is opgetekend om recht te doen aan P. Douwma en zijn 44 lotgenoten over wie om onverklaarbare redenen gezwegen wordt.
A.M. Snip-Douwma


Dit is het verhaal van Piet Douwma en
zijn vrouw Annie Douwma-Otto


Een verhaal over experimentele vergassing, onderduikers, inval door de Landwacht, illegaal stencilen van De Waarheid en de moord op Nathan F. Israël, verzettsstrijder die in de woning van de familie Douwma in Amsterdam-Noord werd doodgeschoten door Jan Robertson, de secretaris van Rost van Tonningen.

De lijst van de 45 Nederlandse mannen uit Neuengamme die in Bernburg in 1942 op alfabetische volgorde om het leven werden gebracht.


 • 05-06-1942,
  J.J. Abrahamson, geboren 23-07-1892 te Arnhem
 • 05-06-1942,
  G.C.H. Arkenbout, geboren 15-08-1899 te Amsterdam
 • 09-06-1942,
  W. Barriel, geboren 12-12-1910
 • 09-06-1942,
  K.F. Beck, geboren 20-11-1898 te Delft
 • 10-06-1942,
  J.G. van den Berg, geboren 10-10-1898 te Amsterdam
 • 10-06-1942,
  I. Bloemkoper, geboren 20-06-1913 te Den Haag
 • 10-06-1942,
  L. Bolkenbaas, geboren 06-05-1904 te Rotterdam
 • 10-06-1942,
  J.F. van Bommel, geboren 24-07-1894 te Den Haag
 • 10-06-1942,
  J. Bood, geboren 11-05-1894 te Oudkarspel
 • 11-06-1942,
  A.J. Brinks, geboren 10-09-1908 te Deventer
 • 11-06-1942,
  G. de Bruin, geboren 04-08-1912 te Amsterdam
 • 12-06-1942,
  A. van Dijk, geboren 29-06-1915 te Amsterdam
 • 12-06-1942,
  H. Dijkstra, geboren 01-09-1887 te Amsterdam
 • 12-06-1942,
  P. Douwma, geboren 27-07-1903 te Amsterdam
 • 15-06-1942,
  G. Fraterman, geboren 11-10-1887 te Hardenberg
 • 15-06-1942,
  G.W. Frederiks, geboren 08-05-1896 te Heino
 • 18-06-1942,
  E. Hillel van Hertzfeld, geboren 09-01-1916 te Rotterdam
 • 18-06-1942,
  C.J. Hoogendijk, geboren 21-11-1884 te Hellevoetsluit
 • 18-06-1942,
  A.C. de Jonge, geboren 26-11-1918 te Amsterdam
 • 19-06-1942,
  T.J. Jansz, geboren 13-04-1905 te Amsterdam
 • 19-06-1942,
  A. Knies, geboren 20-11-1916 te Amsterdam
 • 19-06-1942,
  G.P.C. Lagerwaard, geboren 18-08-1887 te Zwolle
 • 22-06-1942,
  L. Kraft, geboren 06-02-1902 te Maastricht
 • 23-06-1942,
  H.W. van Lierop, geboren 04-01-1903 te Helmond
 • 23-06-1942,
  H. van Maanen, geboren 07-01-1882 te Laag Nieuwkoop
 • 23-06-1942,
  J.E. Meijer, geboren 11-08-1883 te Assen
 • 23-06-1942,
  H.J. Mooseker, geboren 24-08-1919 t Amsterdam
 • 24-06-1942,
  N.J.T. van Nunen, geboren 07-04-1886
 • 25-06-1942,
  F.H. Petersen, geboren 07-03-1899 te Amsterdam
 • 25-06-1942,
  M. Polak, geboren 08-03-1904 te Amsterdam
 • 25-06-1942,
  L. Reens, geboren 24-11-1909 te Amsterdam
 • 25-06-1942,
  J. Rijnders, geboren 20-10-1899 te Amsterdam
 • 25-06-1942,
  W. van Roeden, geboren 29-04-1899 te Oudehorne
 • 25-06-1942,
  M. Roodveldt, geboren 27-10-1899 te Amsterdam
 • 01-07-1942,
  A. Roodveldt, geboren 18-11-1914 te Amsterdam
 • 01-07-1942,
  F.J. Smit, geboren 16-03-1914 te Amsterdam
 • 01-07-1942,
  J.G. Snijdoodt, geboren 23-09-1909 te Den Haag
 • 01-07-1942,
  H. Sterner, geboren 22-09-1889 te Zuidland
 • 01-07-1942,
  H. Strijker, geboren 25-10-1908 te Amsterdam
 • 02-07-1942,
  A. Roodveldt, geboren 11-06-1905 te Amsterdam
 • 02-07-1942,
  F.J.A. Vaars, geboren 13-04-1908 te Haarlem
 • 02-07-1942,
  I. Vaz Dias, geboren 19-06-1900 te Amsterdam
 • 02-07-1942,
  H. Visscher, geboren 20-06-1913 te Enschede
 • 02-07-1942,
  W. de Vries, geboren 03-10-1887 te Culemborg
 • 02-07-1942,
  J. Worms, geboren 12-08-1898 te Amsterdam

OME HENK (N.F. Israel), 1942. DE WAARHEID in de Distelvoorstraat 24

December 2007, door Mevr. Snip-Douwma

In de loop van 1942, vanaf circa juni van dat jaar, kwam ene N.F. Israel, geboren 30-08-1904, geregeld op bezoek bij de familie Douwma. Hij had een illegaal persoonsbewijs op naam van Henk van de Zande, een NSB'er die woonde in de Sneeuwbalstraat, ook in Noord. Wat er met die NSB'er was gebeurd of waar hij verbleef was onbekend.

Op verzoek van het communistisch verzet ging Ome Henk zich met de inhoud en de organisatie van de illegale De Waarheid bemoeien. Hij werd door de kinderen Ome Henk genoemd. Hij was vooral ook de eindredacteur van De Waarheid. Hij zorgde voor de kopij en de bewerking daarvan en tikte alles uit zodat de uitgaven gestencild konden worden. In de loop van de oorlog verschenen er dagelijks 3300 nieuws-bulletins en Vrijdags 2750 kranten met een dikte van 8 tot 12 pagina's. Voor al dat werk was Ome Henk eindverantwoordelijk. Voor papier om De Waarheid te kunnen drukken zorgde W. van 't Hek die woonde aan de Distelweg.

Israel was gedwongen in de loop van de oorlog formeel onder te duiken en een andere identiteit aan te namen. De Duitsers maakten jacht op joden en Israel kreeg eigenlijk een nieuwe identiteit als partner van mevrouw Douwma (nadat bekend was geworden dat haar man in 'Neuengamme' was overleden). De vrouw van Israel - een niet-joodse - woonde in Tuindorp in Noord. Israel heeft nooit een relatie gehad met moeder Douwma, want dochter en moeder sliepen in een bed. Israel sliep op de kamer van zoon Piet. Soms werden er in geniep ontmoetingen georganiseerd tussen Israel en zijn vrouw uit Tuindorp. Voor de vervaardiging van De Waarheid was de hulp van de gehele familie Douwma onontbeerlijk. Zowel moeder als zoon en dochter hielpen mee met het maken ervan. In de kleine woning aan de Distelvoorstraat stond de stencilmachine op de keukentafel en werd meestal bediend door moeder Douwma. Dochter raapte de vellen papier bij elkaar die op het dressoir lagen uitgestald en de zoon maakte er rolletjes van. Er ging een bandje omheen waarop soms een voornaam werd geschreven. Al die rolletjes werden in de grote beugeltas geladen en door mevrouw Snip naar het Mosplein in Noord gebracht alwaar ze werden overgegeven aan mensen die zorgden voor de verspreiding ervan. Die beugeltas werd ook gebruikt voor de boodschappen. Omdat er nogal wat mensen mee aten in het gezin Douwma - ome Henk, andere verzetsmensen, soms onderduikers, en mensen die hielpen bij het maken van De Waarheid - moesten er flink wat boodschappen worden gedaan. En veel was op de bon, zodat het een hele administratie was uit te zoeken wie welk product op welke bon kon kopen. De boodschappen werden - waarschijnlijk vanaf tweede helft 1943 - door mevrouw Snip altijd gehaald bij de Sperwer aan de Hagedoornweg. Dat was best een eindje tippelen vanaf de Distelvoorstraat. Mevrouw Snip herinnert zich nu nog hoe verschrikkelijk zwaar die tas was. Als het luchtalarm ging, was ze niet in staat om met de tas een veilig heen komen te zoeken in de schuilkelder onder het Mosplein. Ze kroop dan maar tegen de gevel van een huis aan om zich enige bescherming te geven.

In het huis van de familie Douwma werden onderdelen voor broches gemaakt. In de herinnering van mevrouw Snip was Ome Henk, waarschijnlijk in Deventer, directeur geweest van een fabriek waarin onder meer zink werd verwerkt. En dat zink werd tot kleine plaatjes gesneden waarop de bevestigingsspeld werd gemaakt waarmee broches op kleding konden worden bevestigd. Als er weer een flink aantal van die onderdelen gereed waren, moesten die op een andere locatie in Amsterdam aan de broches worden bevestigd. En ook die onderdelen werden in de bekende beugeltas, waarin ook De Waarheid werd getransporteerd, meegevoerd naar elders. Met het maken van de broches - die werden verkocht - werd geld verdiend. Vijf procent van de opbrengst ging naar onderduikers die niet voor de kost konden werken, maar natuurlijk wel te eten moesten hebben.

De productie van De Waarheid ging voorspoedig in de Distelvoorstraat 24. Het meeste werk in huize Douwma werd gedaan door moeder Douwma. Niet alleen zorgde zij er voor dat soms een flinke koppel mensen van onderduikers, verzetsstrijders en de familie te eten had, zij deed ook het meeste praktische werk aan het vervaardigen van De Waarheid. En voorts stond zij klaar indien de vroedvrouw niet op tijd aanwezig was of om wat voor reden niet kwam opdagen. Vanwege haar EHBO-diploma mocht moeder Douwma ook buiten spertijd buitenshuis verkeren.